Декларация и уведомление за поверителност

Тази декларация и уведомление за поверителност описват как ние, WeTrip, ще събираме и използваме Вашите лични данни.

Лични данни
Съгласно GDPR, личните данни се определят като:
“всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (“субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е човек, който може да бъде идентифициран пряко или непряко, по-специално чрез посочване на идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическата, физиологичната, генетична, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице”.

Кои сме ние?

„Уитрип“ ООД, ЕИК 201824222 , със седалище и адрес на управление: гр. София 1220, ж.к. НАДЕЖДА, бл. 172, вх. Г, ет. 8, ап. 77 („WeTrip“) е регистриран Туроператор с лиценз за извършване на туроператорска дейност № РК-01-7925, който предлага туристически пакети и други туристически услуги на клиенти в България и чужбина.

WeTrip създава уникални тематични колективни и индивидуални приключения под формата на истории, в които героят си ти! Нашата мисия е да преживееш едно незабравимо пътуване, в което истински да усетиш дестинацията, историята, културата и хората в твоето приключение. Тук сме, за да развихрим въображението, да събудим сетивата и да провокираме емоциите.

Защо WeTrip трябва да събира и съхранява лични данни?
За да Ви предоставим нашите туристически услуги, трябва да съберем лични данни за Вашата идентификация и кореспонденция с Вас, както и данни, свързани с естеството на самото пътуване. Във всеки случай ние се ангажираме да гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е подходяща за тази цел и не представлява навлизане в личния Ви живот.

За да Ви потърсим с цел директен маркетинг, WeTrip ще се свърже с Вас, за да поиска предварително съгласие.

Вашите лични данни, които бихме искали да обработим са:

Вид лични данни Източник
Tри имена Генерирани от потребител при сключване на договора
ЕГН Генерирани от потребител при сключване на договора
Данни от лична карта Генерирани от потребител при сключване на договора
Данни от международен паспорт Генерирани от потребител при сключване на договора
Phone Генерирани от потребител;
И-мейл Генерирани от потребител;
Специфични потребности Генерирани от потребител;
Международен паспорт в оригинал Предадени от потребител във връзка с визова услуга, ако такава е необходима и договорена
Фотографски и видео изображения Заснети от наш представител/екскурзовод по време на пътуването
Данни за самото пътуване, което осъществявате с нас Генерират се по време на провеждането на пътуването чрез допитвания, анкети и наблюдение
Данни за Вашите предпочитания за пътуване Предавани или генерирани от потребителя чрез попълване на анкети и отговори на въпроси
Данни за поведението на профила на потребителя на сайта Генерирани от информационната система на сайта при всяко използване на профила от потребителя за интеракция с уебсайта
Профили в социалните мрежи Предадени от потребителя

 

На нашия уебсайт: www.tripvam.com, ние използваме „бисквитки“ (cookies), представляващи малки файлове, които са изтеглени на Вашия компютър, за да подобрят Вашето преживяване като потребители на сайта. Можете да намерите повече на нашата специална страница с правила за “бисквитки”: https://tripvam.com/politika-za-zashtita-na-lichnite-danni/#

Личните данни, които събираме, ще бъдат използвани за следните цели:

 • Изпълнение на договор за туроператорска или турагентска услуга – предимно идентификация и комуникация;
 • Посредничество между Вас и доставчиците на услуги, които могат да изпълнят заявките Ви;
 • Подготовка на сключването на договор – отговаряме на Вашите заявки и въпроси;
 • В случаите, в които сме се договорили да Ви съдействаме за издаване на виза, може да ни предадете и международния си паспорт в оригинал, ако такъв се изисква от дипломатическата служба на съответната страна;
 • В изключителни случаи, когато се налага да верифицираме данните Ви, може да ни предоставите копие от личния си документ, което унищожаваме веднага след като се уверим, че всичко е наред;
 • Изпълнение на данъчни и други законови задължения;
 • Организационни цели, свързани с обслужване на клиенти, изпълнение на резервации, финансова отчетност и статистика;
 • Маркетингови цели;
 • Изпълнение на ангажименти, произтичащи от договор с туроператор или турагент;
 • Изпълнение на ангажименти, произтичащи от договор със застраховател;
 • Изпълнение на ангажименти, произтичащи от договор с доставчици;
 • Регистрацията и вписването Ви в профил на нашия Уебсайт – tripvam.com
 • Участие в игри, които сме организирали на нашия Уебсайт или в социалните мрежи

 

Нашето правно основание за обработка на личните данни:

 • Вашето съгласие;
 • Необходимост, поради изпълнение на договорни задължения;
 • Необходимост, поради изпълнение на законови задължения;
 • В определени случаи това може да е нашият легитимен интерес;

 

Всички легитимни интереси, преследвани/защитавани от нас или от трети страни,  са следните:

 • Да съхраняваме Ваши лични данни дотолкова, доколкото е необходимо, за да се защитим пред съдебни органи, както и пред други публични или частни лица в случаи на възникнал или възможен правен спор;
 • Да използваме Ваш e-mail адрес, за да Ви изпращаме актуалните си предложения и бюлетин;
 • Да използваме Ваши данни от посещения на Уебсайта ни (като IP, Log-in, опити за плащане и т.н.), за да гарантираме сигурността на съхраняваните от нас данни и защитата им от опити за неоторизиран достъп.

Специалните категории лични данни са:

 • Международният паспорт в оригинал, който съдържа биометрични идентификатори;

Обработване на основание съгласие

В случаите, когато обработването на личните Ви данни не е необходимо, с оглед изпълнение на договор, законова разпоредба, легитимния интерес на администратора или трето лице, както и на друго основание, WeTrip ще обработва личните Ви данни само на база Вашето съгласие.

С даването на съгласието си Вие ни разрешавате да обработваме личните Ви данни за точно определени цели.

За да обработва WeTrip специални категории лични данни се изисква съгласието на субекта, като то трябва да бъде изрично дадено. Когато искаме да ни предоставите чувствителни лични данни, ние винаги ще ви кажем защо и как ще се използват данните.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с писмено изявление до нас на e-mail: info@tripvam.com

   Разкриване пред трети лица

Възможно е разкриването на личните Ви данни на следните трети лица:

Tип трети лица Категория лични данни, които им се предават Цел
Обслужващи счетоводството на WeTrip Данни от договор за туристическо пътуване, фактури Финансово-счетоводно обслужване на дейността
Доставчици на хостинг и техническа поддръжка на уебсайта Бази данни, които се съхраняват на уебсайта Техническо обезпечаване на онлайн присъствието на WeTrip
Google Данните в структуриран и неструктуриран вид, които се съхраняват в електронна форма от WeTrip Ползване на облачни услуги – storage, SaaS и др.
Доставчици на адвокатски, одиторски и други услуги, свързани с легални задължения на WeTrip Данни съдържащи се в Договори за туристически пакети; Фактури и др. Легално обслужване на дейността
Тур агенти Данни от договор за туристически пакет Изпълнение на договор за пакет и договор за тур агентска услуга
Екскурзоводи и местни представители Списъци с имена и възраст Изпълнение на договор за пътуване и договора за турагентска услуга
Места за настаняване в България Три имена Резервация на стая
Места за настаняване в чужбина  Име, фамилия, дата на раждане; пълни паспортни данни (при групово настаняване) Резервация на стая
Авио превозвачи Име, фамилия, дата на раждане;

пълни паспортни данни (при някой превозвачи)

Резервация на самолетен билет
Други транспортни компании Три имена Резервация на билет за пътуване

 

Възможно е WeTrip да администрира личните Ви данни съвмество със следните трети лица:

Tип трети лица Категория лични данни, които им се предават Цел
Други туроператори три имена, възраст, ЕГН, данни от паспорт, телефон; Координация на общите дейности по организация на туристически пътувания

 

Възможно с цел изпълнение на договорните ни задължения и реализиране на туристическия пакет, който сте ни поръчали, да се наложи предаването на личните Ви данни на контрагенти с местоположение в най-различни страни извън Европейската икономическа общност (ЕИО), които са определени като адекватно защитаващи личните данни:

Контрагенти разположени в множество страни извън ЕИО
Хотели
Авиопревозвачи и други транспортни компании
Други туроператори
Дипломатически служби и други публични органи.

 

         Период на съхранение

WeTrip ще съхранява личните Ви данни, както следва:

Тип лични данни Период на съхранение
Онлайн резервационни бланки и форми за контакт До приключване на преговорите за договор (ако са неуспешни) или до изпълнението на договора
Договори за туристически пакет 5 г. от 1-ви януари на годината, следваща годината на изпълнение на договора
First party бисквитки До излизане от потребителска сесия или изтриване от потребителя чрез настройките на браузъра
Проследяващи бисквитки По преценка на Facebook и Google
Фактури 10 години след изпълнението на услугата, за която са издадени
E-mail списъци за директен маркетинг До момента на отправяне на възражение или оттегляне на съгласие за обработка
Данни от потребителски профил Докато не бъдат изтрити от потребителя или не бъде изтрит самият профил
Данни, свързани с проучвания за предпочитанията на потребителя До 1 г. след събирането им ще бъдат заличени или псевдонимизирани/анонимизирани

 

 

Правата Ви като субект на данни

Във всеки момент, докато притежаваме или обработваме личните Ви данни, Вие, субектът на данните, имате следните права:

 • Право на достъп – имате право да поискате копие от данните за Вас, които съхраняваме;
 • Право на поправка – имате право да коригирате неточни или непълни данни за Вас, които съхраняваме.
 • Право да бъдете забравени – при определени обстоятелства можете да поискате данните, които държим за Вас, да бъдат изтрити от нашите регистри.
 • Право на ограничаване на обработката – когато са налице определени условия, имате право да ограничите обработката на данни.
 • Право на преносимост – Вие имате правото данните, които съхраняваме за Вас, да бъдат предадени на друго лице.
 • Право на възражение – Вие имате право да възразите срещу определени видове обработка на данните Ви, като напр. директен маркетинг.
 • Право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране – Вие, също така, имате всички права, които произтичат за Вас, в случай, че сте обект на правните последици от автоматизираната обработка или профилиране.
 • Право на съдебна защита: в случай, че WeTrip откаже искането Ви, съгласно правата ни за достъп, ние ще посочим причината за това. Имате право да подадете жалба, както е посочено в точка 3.6 по-долу.

Aко има трето лице (както е посочено в точка 3.3 по-горе) при обработката на вашите лични данни, всички горепосочени искания ще бъдат препратени на нея.

Жалби
В случай, че желаете се оплачете срещу обработката на личните Ви данни от WeTrip (или трети лица, както е описано в точка 3.4 по-горе) или да подадете жалба за това как е било разглеждано оплакването Ви, имате право да подадете жалба направо пред надзорния орган, както и пред Data Protection Officer / Отговорникът за защита на данните на WeTrip.

Данните за всеки от тези контакти са:

Данни за контакт с надзорния орган Данни за контакт с Отговорника за защита на данните
Лице за контакт: Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) Йордан Йорданов
Адрес 1: Гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Гр. София, ул. Сердика 20, ет.1
Имейл: kzld@cpdp.bg info@tripvam.com
Phoneен номер: 02/91-53-518 0877717221

 

Допълнителна информация

При какви обстоятелства
WeTrip  ще може да ме търси?
Нашата цел не е да бъдем досадни и ние предприемаме необходимото да не задаваме неуместни или ненужни въпроси. Освен това предоставената от Вас информация ще бъде обект на строги мерки и процедури, за да се сведе до минимум рискът от неоторизиран достъп или оповестяване на данните.


Мога ли да разбера какви мои лични данни притежава
WeTrip?
WeTrip по Ваше желание може да потвърди каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва. Ако WeTrip съхранява Ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

 • Самоличност и данни за контакт на лицето или организацията, които са определили как и защо да се обработват Вашите данни. В някои случаи това ще бъде техен представител в ЕС.
 • Данни за контакт с Длъжностното лице за защита на данните, ако има такова.
 • Целта и правното основание за обработката на данните Ви.
 • Информация за легитимните интереси на WeTrip или на трета страна, ако обработката се извършва на такова основание.
 • Категориите на събраните, съхранявани и обработени лични данни.
 • Получател(и) или категории получатели, на които данните са / ще бъдат разкрити.
 • Информация за това как гарантираме, че, ако възнамеряваме да предадем личните Ви данни на лица в трета държава или международна организация, те се предават и съхраняват по сигурен начин. ЕС е одобрил изпращането на лични данни в някои страни, тъй като те отговарят на минимален стандарт за защита на данните. За останалите случаи ще гарантираме, че съществуват конкретни мерки за гарантиране на сигурността на Вашата информация.
 • Колко дълго ще се съхраняват данните.
 • Подробности за правото Ви да коригирате, изтривате, ограничавате или възразявате срещу такава обработка.
 • Информация за правото ви да оттеглите съгласието си по всяко време.
 • Как да подадете жалба до надзорния орган.
 • Дали предоставянето на лични данни е законово или договорно изискване или условие за сключване на договор, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от непредоставянето на такива данни.
 • Източникът на лични данни, ако те не са били събрани директно от Вас.
 • Пълна информация за процеси на автоматизирано вземане на решения, като напр. профилиране, и всякаква важна информация за логиката, която стои зад това взимане на решения, както и значението и очакваните последици от такава обработка на данни.

 

Какъв документи за самоличност ще трябва да осигуря, за да получа достъп до информация за моите лични данни?

В случаите, в които нямате възможност да ни потърсите чрез оставените от Вас данни за контакт (e-mail или телефон), WeTrip приема следните документи за самоличност, когато се изисквате информация за Вашите лични данни:

 • Лична карта